Avtal & GDPR

Allmänna villkor och personuppgifts
biträdesavtal

Följande avtal gäller för användandet av Project Office.

Allmänna Villkor och Personuppgiftsavtal

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för registret är Project Office Systems Scandinavia AB, Storgatan 39, 83133 Östersund, Orgnr: 556763-7573.

Kontakta  gdpr@projectoffice.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill begära ut ett registerutdrag.