Några kunder

Vi valde Project Office...

Kunder som valt att använda Project Office CRM.

Samling Näringsliv väljer Project Office

Samling Näringsliv är ett kluster av företag och företagare i Jämtland & Härjedalen som jobbar för att bli en självklar region för företags­etableringar och företags­utveckling.

Samling Näringsliv har valt Project Office för att samla all medlemsinformation, avtal och kontaktuppgifter i ett och samma system som skall leda till bättre kontroll och kunskap om vår medlemmar.

Peter Vomacka
Verksamhetsledare

peter.vomacka@samlingsnaringsliv.se

Reaxcer väljer Project Office

Mittsveriges största transportföretag Reaxcer väljer Project Office för sin försäljningsorganisation.

Reaxcer erbjuder transport-, maskin-, logistik och miljötjänster samt grus- och ballastprodukter. Våra 225 åkerier tillhandahåller tillsammans 650 fordon som löser stora och små uppdrag varje dag.

Läs mer på om Reaxcer på www.reaxcer.se

Jämtlandsflyg väljer Project Office

"Vi valde Project Office för att det är enkelt och överskådligt samtidigt som det ger oss ordning och reda på våra kunder. Det kommer att göra att vi kommer att ha bättre koll på och uppföljning på våra kundkontakter. Samtidigt så är det lokalt vilket vi värdesätter.

Daniel Moverare VD Jämtlandsflyg "

Jämtfönster väljer Project Office

På Jämtfönster hjälper man kunder med att energieffektivicera och byta gamla fönster till nya.

Jämtfönster har valt Project Offcie för att få bättre kontroll på kunddata, offertstock och ekonomi.

www.jamtfonster.se