Förbättra din likviditet med tydliga rutiner.

Här kommer TIPS nr 4 av 5

Effektiv fakturering är avgörande för projektets ekonomi, särskilt när likviditeten är ansträngd. Därför är det nödvändigt att snabbt kunna generera korrekta fakturaunderlag.

Med Project Office får du en komplett översikt över alla projektrelaterade kostnader och arbetade timmar. Varje tidrapport och materialtransaktion genererar automatiskt ett fakturaunderlag som du kan granska och godkänna för fakturering. Genom att ha all information samlad på ett ställe undviker du att leta bland olika system och pärmar, vilket minimerar risken för att missa fakturerbara timmar, kostnader eller påslag.

Genom att koppla Project Office till ditt ekonomisystem kan du dessutom fakturera med bara några få klick, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Vi rekommenderar att du inför rutiner för fakturering och ser till att alla konsulter registrerar sin tid dagligen. Att ha en daglig rutin för tidrapportering säkerställer att ingen arbetad tid glöms bort och att du kan fakturera kontinuerligt. Kom ihåg: I morgon har man glömt vad man gjorde igår, så genom att ha rutiner för daglig tidrapportering är du på rätt spår för att fakturera varje dag!

Vill du veta mer om hur du kan jobba mer effektivt?