Skapa trygga affärsavtal med e-signerade digitala offerter

Här kommer TIPS nr 2 av 5

Att säkerställa kvaliteten på de avtal du ingår är avgörande, men tyvärr är det en aspekt som ibland förbises. Trots att det kan verka onödigt att e-signera en offert när man redan har muntliga överenskommelser, är det viktigt att komma ihåg att skriftliga avtal är det som reglerar betalningar och villkor. Genom att använda digitala offerter med e-signering kan du säkerställa tydlighet och legalitet i dina affärsrelationer.

Otydliga avtal kan lätt leda till missförstånd och problem längre fram. Det som diskuterades på ett möte kanske tolkades olika av båda parter, vilket kan skada kundrelationen och sätta projektet i riskzonen redan från start.

Vi rekommenderar att du inför regler och rutiner för att säkerställa att avtal är lagliga och korrekta. Våga vara tydlig och kräva ett signerat avtal innan arbetet påbörjas. Med Project Office kan du enkelt skapa digitala offerter och få dem e-signerade direkt i systemet, vilket ger dig snabbhet och säkerhet i dina affärstransaktioner.

Utforska hur du kan skapa digitala offerter med e-signering i Project Office för en smidigare och tryggare affärsprocess.

Vi föreslår att du skapar regler och rutiner för vad som krävs för att ett avtal skall vara lagligt och korrekt. Våga vara lite besvärlig och be om ett signerat avtal innan jobbet påbörjas. Om du använder Project Office får du signeringen direkt i systemet, snabbt och säkert.

Vill du veta mer om hur du kan jobba mer effektivt?

Se filmen om att skapa trygga affärsavtal