Uppdatering

Uppdatering av roller och rättigheter

Offert-modulen har en flik för Rättigheter, liknande den i säljprocesser. Användare kan ha Roller som Säljare och Kundansvarig, samt LÄS-rättigheter. Alla Roller har automatiskt Läs- och Skrivrättigheter.

Användare med LÄS-rättigheter kan se innehållet i en offert men inte ändra det. Kundansvariga får automatiskt Läs- och Skrivrättigheter i en offert för deras kund, även om den skapades av en annan användare. Alla användare får läsrättighet för en godkänd offert.

OFFERT

Även i Offert finns det en flik som heter Rättigheter och fungerar på precis samma sätt som i säljprocesser. Skillnaden är att här finns även Roller som Säljare och Kundansvarig, utöver Ansvarig, samt att rättigheten kan även vara LÄS-rättighet. Samtliga Roller har per automatik Läs- och Skrivrättigheter.

En användare med läsrättigheter har alltså möjlighet att se och läsa innehållet i en offert, men kan inte arbeta med den, förändra och redigera den på något sätt.
Notera att en Användare som är Kundansvarig för en kund får alltså automatiskt Läs- och Skrivrättigheter i en offert som skapats av någon annan användare för denna kund. Dessutom får alla användare automatiskt läsrättighet för en godkänd offert.

När mottagaren väljer att signera kommer en kod att skickas till det mobilnummer som angavs. Koden måste anges för att dokumentet ska öppnas och visas för att göra signering möjlig.

Därefter är rutinen som vanligt att skriva sitt namn och klicka ”Godkänn”.

ARBETSGRUPP

I Project Office finns det en möjlighet att definiera olika arbetsgrupper. Har man inte gjort detta tidigare finns det en fördel att göra detta nu. Den som är Administratör har möjlighet att skapa dessa arbetsgrupper.

En arbetsgrupp kan vara de som jobbar med en specifik kund, projekt, eller ett affärsområde. Titta på er verksamhet och hur ni arbetar så hittar ni naturliga grupperingar. Dessa kan naturligtvis justeras med tiden allteftersom verksamheten utvecklas.

Säljprocesser

I en säljprocess finns det nu en flik som heter Rättigheter. Här kan man dela med sig av säljprocessen till kollegor som behöver kunna vara delaktig i en gemensam säljprocess mot en kund. Överst syns personer som redan har rättigheter och vem som är Ansvarig.
Genom att klicka på [Lägg till] finns nu möjlighet att ge både Arbetsgrupper och enskilda kollegor SKRIV-rättighet som ska ha möjlighet att arbeta med säljprocessen utöver sig själv som är Ansvarig.

Den som är Ansvarig är den som också kommer få påminnelser mm. Man har också möjlighet att ge bort ansvaret för säljprocessen till någon annan kollega. Längst ned finns också en checkruta för att spara inställningarna av delningen så att följande säljprocesser som skapas kommer automatiskt att delas på det sättet. Inställningen som sparas är personlig för användaren.