Artikel

Digitaliserade affärer bidrar till ordning i oroliga tider

2022-01-14

 

All kunskap om kunder, relationer och affärer på ett och samma ställe. Ingen information som är personberoende. När en medarbetare är sjuk eller slutar finns all information i systemet. Det är bara för en ny person att ta vid. Transport- och logistikföretaget Reaxcer ser stora vinster med ett kvalitetssäkrat affärsflöde.

Transportbranschen genomgår en genomgripande digitalisering och automatisering för att säkerställa effektiva och hållbara transporter. Men allt handlar inte om realtidsplanering med uppkopplade fordon och appar. Det gäller också att vara effektiv i alla led när allt högre krav ställs på kort leveranstid och billig eller gratis frakt i e-handelns tidevarv.

– Vi behövde bli bättre på kundvård och jobba mer professionellt med kundkontakt och uppföljning. Helt enkelt bli mer effektiva genom hela affären, säger Michael Schahine, vd på Reaxcer.

De började använda Project Office; ett komplett system för CRM, säljstöd, projekthantering och fakturering. Första steget var att höja kvalitén på sina offerter. Under högsäsong lämnar de ett 40-tal offerter i veckan.

– Tidigare gjorde alla olika, det var mycket ”klippa och klistra” i word och excel. Offerterna låg i olika datorer och det uppstod ibland osäkerhet kring vem som gjorde vad. Numera går det mycket snabbare och finns ingen risk för dubbeljobb, berättar Niklas Fängström, tillförordnad affärsenhetschef för enheten maskin och transport.

Det kan tyckas som en självklarhet, men inom transportbranschen är det långt ifrån alla företag som har ett heltäckande affärssystem ännu. Mindre företag och organisationer i alla typer av branscher kanske också avstår för att det är dyrt eller krångligt.

Men allt fler upptäcker nu nyttan av integrerade systemlösningar.

På Reaxcer är det idag cirka 20 personer som använder verktyget. Andra användare är Purac AB som jobbar med att utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp runt om i världen. Även mindre organisationer som företagsnätverket Samling Näringsliv och inkubatorn Peak Innovation i Östersund har upptäckt fördelarna.

– Jag skulle säga att alla företag, hur små de än är, har nytta av ett system som skapar ordning och reda för att bli konkurrenskraftiga. Inte minst i dagens läge när vi jobbar allt mer digitalt från olika platser, säger Joakim Persson, vd på Project Office.

Reaxcer tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige och ägs av 225 åkerier i framför allt Jämtland och Härjedalen men också till viss del Lappland och Hälsingland. Ägarna är stora och små åkerier med allt ifrån 1 till 70 enheter i sin fordonspark.

Alla åkare driver egna företag med egna medarbetare men alla resurser koordineras gemensamt, vilket skapar möjlighet till större gemensamma affärer och mer kraftfull marknadsföring.

Det största kontoret finns i Östersund, men även i mindre orter som Brånan, Strömsund, Sveg, Hammarstrand och Åre.

PÅ bilden: Michael Schahine, vd på Reaxcer