Uppdatering

Systemuppdatering av nya funktioner.

2021-10-01

 

Systemuppdatering av nya funktioner.

2021-10-01

Project Office lanserar nu en uppdatering av systemet.

Följande förändringar är gjorda.

 • Skicka mail till alla i en bearbetningslista. Mailadresserna skickas med till outlook som gör själva utskicket.
 • Under adressinfo är valet " Leveransadress " tillagt.
 • Adressfält uppdaterat med "Land" och fler adressrader för internationella adresser
 • Valet att " Bara alla skall se" ändras för alla till " Alla kan se" Gäller företagsanteckningar, anteckningar.
 • Sökbarhet i Artikelregister, sökning och kunna få fram de produkter som är kopplade till en kunds egen prislista finns nu.

 

 • Fliken "Filer" byter namn till "Dokument"
 • Fliken Notering byter namn till "Anteckningar"
 • Löpande inköpskostnad är nu uppdaterad för artikel.
 • Artikelpris från egen prislista går nu att lägga in och tid debiterat med aktuell artikel debiteras med justerat pris.
 • Unikt offertnummer visas nu på alla offerter.
 • Genererlla kundmappar för dokument går nu att lägga in.

Frågor besvaras av : Joakim Persson