Uppdatering

Systemuppdatering av nya funktioner.

2021-10-01

 

Systemuppdatering av nya funktioner.

2021-10-01

Project Office lanserar nu en uppdatering av systemet.

Följande förändringar är gjorda.

 1. Skicka mail till alla i en bearbetningslista. Mailadresserna skickas med till outlook som gör själva utskicket.
 2. Under adressinfo är valet " Leveransadress " tillagt.
 3. Adressfält uppdaterat med "Land" och fler adressrader för internationella adresser
 4. Valet att " Bara alla skall se" ändras för alla till " Alla kan se" Gäller företagsanteckningar, anteckningar.
 5. Sökbarhet i Artikelregister, sökning och kunna få fram de produkter som är kopplade till en kunds egen prislista finns nu.
 6. Sök kundkort söker nu "Alla kategorier " som standard.
 7. Fliken "Filer" byter namn till "Dokument"
 8. Fliken Notering byter namn till "Anteckningar"
 9. Löpande inköpskostnad är nu uppdaterad för artikel.
 10. Artikelpris från egen prislista går nu att lägga in och tid debiterat med aktuell artikel debiteras med justerat pris.
 11. Unikt offertnummer visas nu på alla offerter.
 12. Genererlla kundmappar för dokument går nu att lägga in.

Frågor besvaras av : Joakim Persson