Säkert svenskt system

Säkert system för din kunddata

Vi tar säkerheten på allvar. Därför använder vi bara egna svenska serverleverantörer.

Säkerhet för din data

Serverssäkerhet

Lagring av företagsdata omfattar:

  • - Lagringsplatsen gäller per juridisk enhet, inkl. bifirma.
  • - Garanterad svensk lagringsplats (GDPR).
  • - Backup dagligen.
  • - Klimatkompenserad tjänst. 100% förnybar energi.
  • - Inbrotts- och skalskydd Skyddsklass 3.
  • - Brandskyddsklass EI120.
  • - Redundant energiförsörjning.
  • - Redundanta fiberförbindelser.
  • (MSB Skyddsklass 3, ISO 27001, KBM 2006:1, ISO/IEC 27002:2005)
ipad_med_project_office

Svenska servrar

Vi använder oss av svenska servrar och vi arbetar dagligen med att skydda din kunduppgifter.

GDPR är integrerat i Project Office

Dina kunders uppgifter är skyddade i Project Office och du hanterar dessa enkelt direkt i Project Office.

Kundkortet

Ett enkelt och snabbt sätt att ha mäta på din kundnöjdhet

kundundersökning

Gör kundundersökningen efter varje projekt

För att få koll på vad kunden tycker om projektet och er leverans är det viktigt att följa upp alla projekt små som stora med en kundundersökning som inte behöver så omfattande. Enkäten kan både vara externt som internt i arbetsgruppen.

undersökning_i_kundkortet

Undersökningen i kundkortet

På kundkortet och på varje projekt kan du se vilka som fått enkäter och vilka som svarat.

enkät_kundundersökning

Enkäten skickat till kunden

När du skapat enkäten och skickat den till kunden får kunden ett mail som är det sista som sker i projektet. En typ av summering..

kundundersökning

Besvara undersökningen

När kunden klickat på länken i mailet kommer den till enkäten. Syftet är att ta reda på vad kunden tyckte om uppdraget men och så att identifiera om något inte är bra. Om tex kunden vill ge en referens är detta startskottet på din nästa affär !!

kundundersökning_summering

Summering

I projektet kan du sedan se kundens svar och detta summeras i en sammanställning. Eftersom projektet finns kvar finns även utvärderingen av projektet kvar.