Ekonomi & Fakturering

Bättre lönsamhet och snabbare fakturering

Project Office CRM organiserar din ekonomiska projektanalys på ett snabbt och överskådligt sätt.

Överblicka och förbättra lönsamheten

Har du koll på ekonomin i företaget?

Ser din situation ut så här?

  • Du har ingen koll på hur det går för företaget och du är alltid sen att fakturera.
  • Du har ingen koll på vilka resureser och projekt som är effektiva och lönsamma.

Med Project Office går det att ha koll!

  1. Du har 100 % koll på din lönsamhet och du är alltid snabb att fakturera så att din soliditet och likviditet alltid är god. Du kan följa resultat, lönsamhet och effektivitet för resurser, projekt och hela företaget.

  2. Du har en tydlig sammanställning av den tid som läggs i projektet, så det går att analysera vilka delar som tar mest tid. Du kan jämföra den arbetade tiden med den offererade priset och se till att det finns lönsamhet i projekten.

Fortnox

Ett enkelt och smidigt ekonomisystem som du självklart kan integrera mot.

Visma 

Project Office kan du självklart integrera mot Sveriges största ekonomileverantör till företag och redovisningsbyråer.

Ekonomi & Fakturering

Fakturering och ekonomisk analys

Fakturering och fakturerings­planering

Project Office är det perfekta verktyget för dig som jobbar med kontinuerlig ekonomisk analys, projektuppföljning, nöjd kund-index och resursplanering. I Project Office CRM analyseras varje projekt ekonomiskt ur ett lönsamhetsperspektiv där både tid och pengar jämförs.

Vad är kvar att fakturera?

Med Project Office kan du vara snabb att fakturera och du har tack vare sammanställningen alltid koll på vilka ordrar som är fakturerade.

Verifiera fakturor

I Project Officice kan du enkelt verifiera fakturaunderlagen innan de skickas till ekonomisystemet för fakturering.

Analysera projektets ekonomi

I Project Office CRM analyseras varje projekt ekonomiskt ur ett lönsamhetsperspektiv där både tid och pengar jämförs. Följ lönsamhet för projektet, se vilka resurser som tar mest tid och analysera resursers effektivitet.

Varje projekt analyseras utifrån avsatta resursers planerade tid och offererad tid. Analysera ekonomiskt resultat, sammanställning av projekttid och analys av delmoment. Varje projekt redovisar tiden från att säljinsatsen startas tills detta att projektet slutfaktureras.