Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkra alla dina projekt

Project Office organiserar allt arbete på ett snabbt och överskådligt sätt i företaget.

Håll hög kvalitet på leveranserna

Så arbetar ni med
kvalitets­kontroll

I PROJECT OFFICE ÄR KVALITETSARBETE SAMARBETE

  • I kundzonen kan kunder, leverantörer och andra samarbetspartners se status på utfört arbete
  • Rätt resurs tilldelas rätt uppgifter i rätt tid till rätt kostnad.

Och mycket mera.

projekt_dataskärm

Ser dina projekt ut så här?

  • Du glömmer att göra saker, levererar fel saker och vissa delar fungerar inte som de ska. Ni dubbeljobbar för att ni inte har koll på vem som gör vad.
  • Du vet inte hur ni ligger till i ert projekt och har ingen koll på om ni levererat det kunden förväntar sig.
  • Du lär dig inget av genomförda projekt.

Ditt kvalitetsarbete i Project Office

  1. Alla vet vad de ska göra. Du missar inga viktiga delmoment tack vare din checklista.
  2. Projektledaren har full koll på vilka delmoment i projektet som är klarmarkerade. Du kan lugnt känna dig färdig med ditt proejkt och att kunden har fått det den beställt.
  3. Du lär dig av analysen på alla projekt och kan öka kvaliteten för varje leverans.
Överskådlig och organiserad kvalitetssäkring

Organisera din kvalitets­säkring

projekt_lista

Kvalitetssäkra alla delmoment

Kvalitet är en mycket viktig del i alla projekt. I Project Office CRM kvalitetssäkras alla delmoment och även projektet i sin helhet. Project Office är det perfekta verktyget för dig som jobbar med kontinuerlig ekonomisk analys, projektuppföljning, nöjd kund-index och resursplanering.

Alla uppdrag detaljplaneras och inga delar glöms eller tappas bort. Varje resurs klarmarkerar sina färdiga uppgifter och projektledaren ser vilka uppgifter som inte är klara.

kundundersökning

Utvärdera projektet med enkätutskick

Projekten avslutas sedan med med att en kundundersökning skickas till uppdragsgivaren via mail. Där svarar kunden på några frågor som redovisas direkt i projektet. Projekt­ledaren får också feedback på vad som gick bra och vad som gick mindre bra i projektet. Följ svaren från enkäten löpande.

statistik_kundnöjdhet

Se statistik på kundnöjdhet

Dina enkätutskick sammanställs till diagram där du kan följa ditt teams upplevda resultat live.