Projekthantering, projektplanering och tid

Bättre överblick på projekt, personal och kvalitet

Project Office hanterar din projekt­planering på ett snabbt och överskådligt sätt.

Planera projekt och arbetsdagar

Planera effektiva projekt

Med Project Office är det alltid enkelt att planera projekten effektivt. 

  • Personlig att-göra-lista 
  • Planera resurser
  • Analysera beläggningen 
  • Sätta delleveranser med e-signering
  • God arbetsmiljö utan övertid och stress

Och mycket mera.

PO_på_ipad

Hur arbetar du med dina projekt?

  • Du tar dagen som den kommer men blir ändå stressad. Saker som ska göras glöms bort och du blir ofta överraskad av plötsliga deadlines.
  • Du vet inte vad kunden sa eller när du hade kontakt med din kund.

Med ett bra planeringsverktyg kan vardagen se ut så här!

  1. Alla vet vad de ska göra varje dag. Du vet hur beläggningen ser ut framåt, så det finns ett bra underlag för fortsatt säljarbete och resursplanering. Du vet att du kan leverera ett bra resultat tack vare att du kan arbeta i en normal takt.

  2. Du vet vad kunden sa förra gången och när du hade kontakt med din kund.

Effektiv projekthantering

Lätt överskådlig och effektiv projekthantering

po_projektledning

Hantera och överblicka projekt

Project Office är det perfekta verktyget för dig som jobbar med kontinuerlig projektplanering och planering av företagets resurser. Med Project Office vet alla vad de skall göra och när samt hur mycket tid som är avsatt för varje uppgift.

PO_projektledning_per_kund

Planera projekt och hela produktionen

När ett nytt uppdrag inkommit finns resurser tilldelade på varje uppgift i projektet, utifrån din egen fördefinierade mall, så projektplaneraren kan fördela ut denna tid.

Resurserna kan under projektets gång planeras om och den interna och externa planerade tiden kan justeras. Likaså kan uppdragsbeskrivningen när som helst uppdateras om något tillkommer under projektets gång.

Projektplaneraren kan skriva ut en veckoplan för aktuella uppdrag som skall hanteras. Dokumentet används främst vid veckoplanering.

PO_projekt_beskrivningar

Lägg till deluppgifter och projektbeskrivningar

Projektledaren planerar in projektet så att varje medarbetare ser sina uppgifter. Alla ser även dokument och projekt­beskrivningar för vad som skall göras. I projektvyn går det att administrera nya uppdrag, skapa projektdokument, tidplaner och fördela arbetsuppgifter.

PO_tidsregistrering_i_projekt

Registrera tid i projektet

Att registrera tid är grundläggande för att se hur projektet går både tidsmässigt och ekonomiskt. All tidsregistrering sker direkt i projektet på rätt uppgift.

De färdiga deluppgifterna klarmarkeras och det går att se tilldelad tidbudget på deluppdrag.

PO_sammanställning_av_tid_anställd

Sammanställning av medarbetarens tidregistrering

Varje resurs redovisar sin tid och projektledaren kan enkelt se vad varje resurs lagt sin tid på under veckan. Detta är ett bra underlag för uppföljningsmöten och för att säkerställa att personen har full debiteringsgrad.