Projekthantering, projektplanering och tid

Bättre överblick på projekt, personal och kvalitet

Project Office CRM organiserar din projekt­planering på ett snabbt och överskådligt sätt.

Planera projekt och arbetsdagar

Hur arbetar ni med planering och effektivitet?

Saknar du ordning i dina projekt?

  • Du tar dagen som den kommer och blir ofta överraskad av hastiga deadlines. Ändå är du stressad och glömmer bort saker som måste göras.
  • Du vet inte vad kunden sa eller när du hade kontakt med din kund.

Med ett bra planeringsverktyg kan vardagen se ut så här!

  1. Alla vet vad de ska göra varje dag. Du har bra koll på hur beläggningen ser ut framåt, så det finns ett bra underlag för fortsatt säljarbete och resursplanering. Du kan leverera ett bra resultat tack vare att du kan arbeta i normal takt.

  2. Du vet alltid vad kunden sa förra gången och när du hade kontakt med din kund.

Effektivt projekthantering

Lätt överskådlig och effektiv projekthantering

Hantera och överblicka projekt

Project Office är det perfekta verktyget för dig som jobbar med kontinuerlig projektplanering och planering av företagets resurser. Med Project Office CRM vet alla vad de skall göra och när samt hur mycket tid som är avsatt för varje uppgift.

Planera projekt och hela produktionen

När ett nytt uppdrag inkommit finns resurser tilldelade på varje uppgift i projektet, utifrån din egen fördefinierade mall, så projektplanerarens kan fördela ut denna tid.

Resurserna kan under projektets gång planeras om och den interna och externa planerade tiden kan justeras. Likaså kan uppdragsbeskrivningen när som helst uppdateras om någort tillkommer under projektets gång.

Projektplaneraren kan skriva ut en veckoplan för aktuella uppdrag som skall hanteras. Dokumentet används främst vid veckoplanering.

Lägg till deluppgifter och projektbeskrivningar

Projektledaren planerar in projektet så att varje medarbetare ser sina uppgifter. Alla resurser ser även dokument och projekt­beskrivningar för vad som skall göras. I projektvyn går det att administrera nya uppdrag, skapa projektdokument, tidplaner och fördela arbetsuppgifter.

Registrera tid i projektet

Att registrera sin tid är viktigt och det är grundläggande för att se hur projektet går rent ekonomiskt. All tidsregistrering sker direkt i projektet på rätt uppgift.

De färdiga deluppgifterna klarmarkeras och det går att se tilldelad tidbudget på deluppdraget.

Sammanställning av medarbetarens tidregistrering

Varje resurs redovisar sin tid och projektledaren kan enkelt se vad varje resurs lagt sin tid på under veckan. Detta är ett bra underlag för uppföljningsmöten och för att säkerställa att personen har full debiteringsgrad.