Projekthantering & Tid

I Project Office projekthanterar du din projekt både utifrån planering men även tidsregistrering mot projektet.

Ekonomi & Fakturering

I Project Office planerar du och färdigställer fakturaunderlag som sedan skickas till ekonomiavdelning eller redovisningsbyrån.

Ekonomisk lönsamhetsanalys

I Project Office kan du på ett enkelt sätt få kontroll på hur dina projekt går ekonomiskt och tidsmässigt.

Kundundersökning

I Project Office skapar du enkätmallar och skickar nöjd-kundenkät till kunden helt integrerat med projektet.

Bearbetningslistor

I Project Office arbetar du med taggar och listor på bearbetning.

Översikt Project Office

Översikten i Project Office eller arbetsytan är en central plats för alla information som är utgångspunkten för det arbete du skall utföra.

CRM & säljaktiviteter

I Project Office arbetar du strukturerat med CRM & säljbearbetning. Du använder aktiviteter och påminnelser för att organisera detta och få statistik på ditt säljarbete.

 

Skapa digitala offerter & accept

I Project Office arbetar du mycket snabbt och proffsigt med att skapa snygga och digital offerter och sedan få en digital accept på din offert.