Är du alltid sen med fakturor?

  • Du är alltid sen att fakturera och du vet inte vad som är kvar att fakturera och har ingen koll på din varken din lönsamhet eller effektivitet.

Fakturera i tid med god lönsamhet

  1. Du har 100 % koll på din lönsamhet och du är alltid snabb att fakturera så att din soliditet och likviditet alltid är god. Du kan jämföra förkalkylen i offerten med det verkliga resultatet, lönsamhet och effektivitet för resurser, projekt och hela företaget.