Levererar du fel saker?

  • Du har ingen koll på din personals beläggning. Du kvalitetssäkrar inte vilket gör att du glömmer uppgifter, levererar fel saker och vissa saker inte fungerar som det ska. Du har inte heller koll på hur ni ligger till i era pågående projekt.

Kvalitetssäkra i alla led!

  1. Med Project Office vet alla vilka uppgifter de ska utföra och projektledaren har full koll på vad som är klart. Du kvalitetssäkrar enkelt i alla led och kan känna trygghet i att kunden får det den beställt.