Gör du dina offerter i Word?

  • Du arbetar inte strukturerat med din kundbearbetning eller kundvård. Du gör sedan dina offerter i Word och har ingen som helst koll på din offertstock. 

Snabba offerter med digital signering

  1. I Project office loggar du enkelt alla kundkontakter och har stenkoll på dina säljprocesser – hela vägen. Du skapar snabbt digitala offerter som kunderna också enkelt signerar digitalt. Du har alltid full koll på din offertstock.