Förenkla ditt företagande med Project Office

Komplett affärssystem för Sveriges företagare 

Med Project Office blir företagslivet enklare och mer effektivt. Genom smarta funktioner kan du hantera allt från kundarbete till försäljning, projekthantering och fakturering i ett och samma system. Detta gör inte bara din verksamhet mer smidig, utan också mer lönsam och av högre kvalitet.

Börja med att testa Project Office 30 dagar

 
Detta är Project Office

Ditt företag samlat i ett affärssystem

Kom igång enkelt med Project Office

Kundinformation och CRM

Med all kundinformation och historik på händelser samlat på ett ställe blir det lätt att jobba med kunden och utveckla er kundrelation. Oavsett vem som talar med kunden kan du alltid bemöta kunden personligt och professionellt på ett relevant sätt.

Effektivisera din arbetsdag med Project Office

Säljstöd och offerthantering

I vårt säljstödet får du bra överblick på alla affärsmöligheter och kan enkelt driva dem framåt. Med snabbt svar från lönsamhetsanalysen kan du skapa och skicka digital offerter för e-signering. Enkelt, snabbt, bekvämt och säkert - för både dig och din kund.

Låt systemet växa med din verksamhet

Projektledning & projekt­planering

Med vårt projektstöd planerar, strukturerar och prioriterar du alla aktiviteter i dina projekt. Du tilldelar och fördelar resurser, registrerar arbetstid och övriga kostnader snabbt och smidigt.

Ekonomi, fakturering och integrationer

För att du ska kontroll på din ekonomi finns rapporter, prognoser och analyser. Du skapar snygga och överskådliga fakturor och väljer om du vill hantera redovisningen själva eller skicka underlaget till Fortnox eller Visma.

6 steg mot ett lönsammare företag

 • Bygg starka kundrelationer genom att vårda din kunddata

  Din företags kunddata är livsnerven i din verksamhet. Varje interaktion, varje anteckning och varje dokument utgör en värdefull del av din relation med dina kunder. Att ha väl etablerade rutiner för att samla in, lagra och organisera denna information är avgörande för din framgång.

 • Skapa trygga affärsavtal med e-signerade digitala

  Att säkerställa kvaliteten på de avtal du ingår är avgörande, men tyvärr är det en aspekt som ibland förbises. Trots att det kan verka onödigt att e-signera en offert när man redan har muntliga överenskommelser, är det viktigt att komma ihåg att skriftliga avtal är det som reglerar betalningar och villkor.

 • Maximera lönsamheten genom att skapa lönsamma projekt redan i offertstadiet.

  Självklart strävar du efter att dina projekt ska vara lönsamma, men hur säkerställer du egentligen att de är det? Det finns många faktorer att ta hänsyn till i ett projekt, och det är i offertstadiet som du kan lägga grunden för en lönsam affär.

 • Förbättra din likviditet med tydliga rutiner.

  Effektiv fakturering är avgörande för projektets ekonomi, särskilt när likviditeten är ansträngd. Därför är det nödvändigt att snabbt kunna generera korrekta fakturaunderlag.

 • Gör en lönsamhetsanalys för projektet

  För att få en helhetsbild av projektets prestanda och lönsamhet är det viktigt att genomföra en noggrann analys som tar hänsyn till flera faktorer. Nedan följer några centrala frågor att överväga

 • Ta reda på vad kunden tyckte om er leverans och få tips på din nästa kund

  Att ta reda på om kunden är nöjd med din produkt eller tjänst är avgörande för att förbättra och anpassa din affärsverksamhet för framtida framgång. En effektiv metod för att samla in kundfeedback är att använda en enkät efter varje projekt. Be även kunden om tips på er nästa kund.

Några av våra kunder

Vi har valt Project Office

Samling_naringsliv
reaxcer_logo
nyföretagar_centrum_logo
jämtfönster_logo
peak_region_logo
internetmedia_logo
Purac_logo
Peter Vomacka – Nöjd kund till Project Office

”Samling Näringsliv har valt Project Office som sitt CRM-system, inte bara för att det är en lätthanterlig programvara och en bra plattform för att öka vår projektledningsförmåga, utan framför allt för det kundfokus som företaget har. Det är en personlig service som tilltalar oss väldigt mycket. Vi behöver inte vara oroliga för att ställa så kallade dumma, och som vi tycker, okunniga frågor. Vi känner att vi utvecklar vår förening och vår kommunikationsprocess.”

Peter Vomacka, Samling Näringsliv, peter.vomacka@samlingnaringsliv.se

 
 • Uppdatering av roller och rättigheter

  Offert-modulen innehåller en flik för Rättigheter som liknar den i säljprocesser. Användare kan ha roller som Säljare och Kundansvarig, samt LÄS-rättigheter. Alla roller har automatiskt Läs- och Skrivrättigheter. Användare med LÄS-rättigheter kan se innehållet i en offert men inte ändra det. Kundansvariga har automatiskt Läs- och Skrivrättigheter för offerten för deras kund, även om den skapades av en annan användare. Alla användare får läsrättighet för en godkänd offert.

 • Project Office inför 2FA säkerhet

  Hos Project Office sätter vi säkerheten i systemet i fokus och implementerar nu tvåfaktorsautentisering (2FA). Med tvåfaktorsautentisering krävs det en extra verifieringsmetod utöver användarnamn och lösenord för att få tillträde.

 • Integrera med Fortnox

  Med vår flexibla API-koppling kan Project Office integreras med en mängd olika onlinesystem. Genom att ansluta till Fortnox kan du enkelt hantera din verksamhet i Project Office samtidigt som Fortnox tar hand om faktureringsprocessen.

Så kommer du igång

Kom igång med ditt nya affärssystem

datorskärm_med_project_office

Vårt team hjälper er igång

En förändringsprocess tar tid, det vet vi. Därför vet vi även att stödet under onboardingen är en viktig del i ett projekt och viktigt för dig som företagare. 

 1. Vårt team tar tillsammans med dig fram en plan för hur ni vill använda Project Office. Vi utgår från era behov och er organisation.

 2. Vi håller vad vi lovar. Inga överraskningar och obehagliga merkostnader. Med vår beprövade arbetsmetod med rutiner kan ni vara trygga i att vi håller både budget och tidtabell.

 3. Vi utbildar er i alla delar. Med undervisning anpassad till era processer kommer ni snabbt i gång och får snabbt en ROI.

 4. Vi anpassar oss efter era behov. Vi förstår de utmaningar som kan finnas med ett nytt affärssystem och stöttar er hela vägen.